Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Princeps Oy
Pyhän Katriinan tie 7
20780 Kaarina
Y-tunnus 0815448-5

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Kirsti Helin
kirsti.helin@princeps.fi

3. Rekisterin nimi
Princeps Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelemme henkilötietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta, jonka asiakkaamme on tilannut viestintään ja markkinointiin liittyvien toimien mahdollistamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin ilmoittautumisen ja muiden markkinointitoimien yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

Henkilön nimi
Yritys/organisaatio
Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteinä ovat rekisterinpitäjän asiakkaan ilmoittamat tiedot, yhteistyökumppanin ilmoittamat
tiedot sekä julkisesti saatavilla olevat tietolähteet.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa Princeps Oy:n alihankkijoille silloin, kun ne osallistuvat tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

11. Evästeet
Sivustomme käyttää evästeitä ainoastaan palvelujen käyttöä koskevan tilastollisen tiedon tuottamiseen. Evästeiden tietoja ei yhdistetä käyttäjärekisterin tietoihin. Kävijäseurannan tilastointi ei tallenna selkokielisiä ip-numeroita, jotka voitaisiin yhdistää käyttäjiin.